Δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σας από ειδικευμένο συνεργάτη για λεπτομερή καταγραφή του οικιακού σας εξοπλισμού και υπολογισμός κόστους μετακόμισης. 

Συνδυαστικές μετακομίσεις με χαμηλότερο κόστος για όλη την Ελλάδα.

metakomisi