Η εμπειρία των συνεργείων μας διασφαλίζει στους πελάτες μας την ομαλή μετάβαση από μια εγκατάσταση σε μια νέα χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η ροή των εργασιών τους. Συγχρόνως με τη μεταφορά αναλαμβάνουμε και την τακτοποίηση αρχείων, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να συνδυάσει τη μεταστέγαση με την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του. Η πολυετής και επαναλαμβανόμενη συνεργασία με εταιρίες, υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και τράπεζες, είναι η καλύτερη απόδειξη του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουμε.

 screen-shot-2016-09-14-at-15-39-41

metafores1